Diversifikation, (af lat.), forskelliggørelse; det at sprede en virksomhed på flere forskellige produktioner; det at omstille en virksomheds produktion.