Divellere, (lat., af di- + vellere rykke i), sønderrive.