Divæ memoriæ er et latinsk udtryk for salig ihukommelse.