Dithiocarbamater, (af di- og gr. theion 'svovl' og carbamater), gruppe af kemiske midler til svampebekæmpelse i land- og havebrug. Se svampe.