Ditabark, (opr. uvis), indisk feber- og stoppemiddel.