Distraktor, (af lat.), en fejlagtig mulighed i en prøve, hvor der til et emne (evt. formuleret som et spørgsmål) er opgivet flere svar, hvoraf kun ét er rigtigt (fx en quiz: Er paratakse a) en videnskabelig betegnelse for sambeskatning, b) syntaktisk sideordning, c) et særlig ondartet angreb af paratyfus? (a og c er distraktorer)).