Distrahere, (af lat. distrahere, af dis- + trahere drage, trække), drage tankerne bort; forstyrre.