Distingvere, (af lat. distinguere, af dis- + stinguere prikke, stikke), skelne; gøre forskel på.