Dissonere, (af lat. dissonare, af dis- + sonare lyde), lyde ilde; klinge dårligt sammen.