Dissociere, (af lat. dissociare, af dis- + sociare forene, slutte sammen, af socius fælle, kammerat), adskille; opløse; spalte molekyler.