Dissociabilitet, (af lat.), sønderdelelighed; uforenelighed; uselskabelighed.