Dissipere, (af lat. dissipare sprede, af dis- + sipare el. supare kaste), adsprede; bortødsle; ødelægge.