Dissimulere, (af lat. dissimulare lade som ingenting, skjule, dis- + simulare efterligne, forestille, af similis lig, lignende), hemmeligholde; skjule (fx en sygdom man har; forskelligt fra simulere).