Dissimilere, (af lat. dissimilare, af dis- + similis lig, lignende), gøre forskellig; nedbryde; spalte.