Dispatch money, godtgørelse, som reder skal betale befragter, hvis lastning eller losning foregår hurtigere end på den dertil afsatte tid. Se rejsebefragtning.