Disparere, (af lat. dis- + parere komme til syne), forsvinde.