Dismembrere, (af lat. dis- + membrum led), sønderdele; udstykke.