Diskurrere, (af lat. discurrere løbe hid og did, af dis- + currere løbe), samtale; drøfte.