Diskulpere, (af lat. dis- + culpare fordømme, skyde skylden på, af culpa fejl, brøde), retfærdiggøre; frikende.