Diskriminering, (se diskriminere), forskelsbehandling.