Diskret matematik er en samlebetegnelse for de grene af matematikken, hvor den matematiske analyses kontinuitetsbegreb (jf. kontinuert funktion) ikke spiller en afgørende rolle. Diskret matematik er ikke et afgrænset forskningsområde, men omfatter dele af flere matematiske discipliner, fx grafteori, kombinatorik, logik og algebra. Betegnelsen, der vandt indpas i 1970'erne, bruges bl.a. i forbindelse med datalogiske anvendelser; forskellen mellem diskret og kontinuert kan opfattes som parallel til forskellen mellem digital og analog datarepræsentation.