Diskrepans, (af lat. discrepantia uoverensstemmelse), det at være diskrepant.