Diskreditere, (af fr. discréditer), bringe i miskredit; bringe i vanry.