Diskontering, (af ital. (di)scontare 'afdrage'), økonomisk tilbageføring af fremtidige indtægter og udgifter. Baggrunden for diskontering er den afvejning af nutidige over for fremtidige betalingsstrømme, som finder sted på kapitalmarkedet, og som er bestemt af forbrugernes vurdering af nutidigt forbrug over for fremtidigt og af den teknologiske afvejning mellem indsats nu og afkast i fremtiden. Værdien p.t. af en krone betalt en periode frem kaldes diskonteringsfaktoren, mens den procentvise tilvækst, som en krone i næste periode skal gives for at modsvare en krone i dag, kaldes diskonteringsrentefoden.