Diskografi, (gr. disko- + -grafi), fortegnelse over og beskrivelse af grammofonplader.