Diskdrev, (af eng. disk-drive), inden for it drivmekanisme i en computer, der drejer en diskette rundt.