Disjecta membra, (lat. digterens sønderrevne lemmer (Horats)), spredte efterladenskaber; digteriske brudstykker; poesi omskrevet i prosa; forvansket poesi.