direktorat

Opgaver

Et direktorat – eller en styrelse – er en faglig enhed i et statsligt ministerium. Et direktorat kan varetage forskellige typer af opgaver. Det kan være opgaver, som ikke i det daglige har politisk bevågenhed, fx Spillemyndigheden, som skal sikre et velfungerende spilmarked i Danmark; det kan være opgaver, hvis varetagelse fra dag til dag ønskes holdt uden for politisk indflydelse, fx Arbejdstilsynets overvågning af sikkerhed på arbejdspladserne; og det kan være opgaver, som ministeren gerne vil holdes væk fra, fx Udlændingestyrelsens beslutninger om ophold i Danmark. Som eksemplet med Spillemyndigheden viser, behøver ordet direktorat eller styrelse ikke indgå i et direktorats navn. Det samme et tilfældet for Forsvarskommandoen.

Ministerstyrets udstrækning

Direktorater er undergivet ministerstyre – dvs. at ministeren kan blande sig i alle sager – medmindre det ved lov er bestemt, at ministeren ikke har en sådan ret. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er fx. ved lov uafhængig af ministeren i sager, hvor styrelsen betjener Konkurrencerådet i relation til konkurrenceloven. Direktoraterne er også underlagt departementets generelle instruktioner i form af bekendtgørelser, cirkulærer mv.

Læs mere i Den Store Danske

Ministerierne

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig