Direktoral, (af lat. director + fr. -al), som vedrører et direktorat.