Direktivitet, retningsvirkning, en egenskab ved apparater og systemer til sending eller modtagning af bølger, fx højtalere, mikrofoner og antenner. Ved sending (eller modtagning) er direktiviteten D forholdet mellem intensiteten af den virkelig udsendte (eller modtagne) bølge og den intensitet, man ville opnå ved i stedet at anvende et system, der fordeler den udsendte bølge i alle retninger (eller som modtager lige godt fra alle retninger). Direktiviteten måles ved en talværdi eller i logaritmisk skala som 10logD decibel (dB). Et system, som sender lige godt i (eller modtager lige godt fra) alle retninger, har direktiviteten 1 svarende til 0 dB. Direktiviteten benævnes undertiden den direktive forstærkning eller blot forstærkningen. Se også antenne.