Direkte virkning, det forhold, at en retsregel, der er skabt af flere lande i fællesskab, på samme måde som national ret kan anvendes umiddelbart af domstolene i de enkelte lande. Retligt samarbejde, der kan have en sådan direkte virkning, betegnes som intern statsfællesskabsret til forskel fra andet folkeretligt samarbejde. EU-retten er et eksempel på intern statsfællesskabsret, og her er det især forordninger, men også i et vist omfang traktatbestemmelser og direktiver, som har direkte virkning.