Direkte omkostninger, omkostninger, der umiddelbart og med sikkerhed kan henføres til et bestemt aktivitetselement. Det kan være alt fra en enkelt vareenhed til en hel fabriksenhed. Afgørende er, at omkostningen direkte er indsat/afholdt for at realisere det pågældende aktivitetsmål. Ofte anvendes ordene afdelings-direkte og produkt-direkte om omkostninger, der kan henføres til henholdsvis en bestemt afdeling og et bestemt produkt, fx reparation og vedligeholdelse af udstyr i en bestemt afdeling eller materialeforbrug ved fremstilling af bestemte varer mv.