Diplomatiske privilegier, de forrettigheder, som fremmede landes diplomatiske udsendinge nyder i et opholdsland. Historisk set er de udslag af international courtoisie, men Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser anfører, at formålet med diplomatiske privilegier ligesom med diplomatisk immunitet er at sikre de diplomatiske repræsentationers effektive udøvelse af deres virksomhed. De diplomatiske privilegier omfatter fritagelse for skatter og told, jf. franchise, kommunikationsfrihed samt ret til i opholdslandet at benytte udsenderstatens flag og våbenskjold.