Diplomatisk anmeldelse, den underretning, som ambassader og gesandtskaber ifølge Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser skal give modtagerstatens udenrigsministerium om udnævnelse af personale ved repræsentationen (diplomatisk personale, teknisk-administrativt samt tjenestepersonale). Anmeldelse er en forudsætning for, at de diplomatiske privilegier kan træde i kraft.