Diplasiasme, (af gr. di- + plassein danne, forme), inden for grammatik fordobling.