Dioxan, 1,4-diethylendioxid, C4H8O2, farveløs væske med smeltepunkt 11,8 °C og kogepunkt 101 °C. Dioxan, der anvendes som opløsningsmiddel, fremstilles ved destillation af ethylenglycol sammen med svovlsyre.