Dimission, afgang med eksamen fra fx gymnasium eller højere læreanstalt.