Diminuere er et ord fra latin der betyder at formindske eller at forringe.