dimension - fysikbegreb

Dimension, (af lat. dimensio 'udmåling', af dis- og metiri 'måle', dvs. 'måling i forskellige retninger'), inden for fysik en angivelse af, hvorledes en afledt fysisk størrelse hænger sammen med grundlæggende størrelser. En fysisk størrelse som en partikels fart, v, udtrykkes ved et tal og en enhed, fx v = 3 m/s. Fartens dimension angiver sammenhængen mellem enheden og de tre grundlæggende størrelser: masse (M), længde (L) og tid (T). Fartens dimension er L/T (dvs. længde divideret med tid), uanset om fartens enhed angives i m/s eller cm/s. Tilsvarende er energiens dimension ML2/T2 i overensstemmelse med, at formlen for den kinetiske energi af en partikel med masse m og fart v er 1/2mv2.

Ved brug af dimensionsanalyse kan givne fysiske størrelser kombineres, så resultatet bliver dimensionsløst. En væskes viskositet η har dimensionen M/LT, mens dens massefylde ρ har dimensionen M/L3. Størrelsen η/ρ har derfor dimensionen L2/T, hvilket svarer til en hastighed gange en længde. For en kugle med radius a, der bevæger sig i væsken med farten u, vil størrelsen auρ/η derfor være et dimensionsløst tal (det såkaldte Reynolds tal), som bestemmer den karakteristiske form af væskestrømningen omkring den bevægede kugle. Dimensionsanalyse er et nyttigt hjælpemiddel til at vurdere størrelsesordenen af fysiske effekter uden at foretage detaljerede beregninger.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig