Diligenspligt er omsorgspligt i kontraktforhold, fx et pengeinstituts pligt til at underrette en kautionist om skyldnerens misligholdelse af hovedfordringen. Kautionisten får herved mulighed for hurtigt at gardere sig imod en eventuel forøgelse af sin risiko.