Dilettantisk, (se dilettant), overfladisk; halvvidenskabelig; halvkunstnerisk.