Dilatorisk er et latinsk ord for opsættende eller forhalende.