Dilapidere, (af lat. di- + lapidare, egl. kaste en bunke sten (lapides)), forøde; sætte over styr.