Dilaceration, (af lat. di- + laceratio, lacerationis), sønderrivning; flængning af legemets bløddele.