Diktum, (lat. dictum egl. det sagte, af dicere sige), ord; udsagn; skriftsted.