Dikrotisk, (se dikroti), dobbeltslående; som slår dobbelt.