Dikolon, (gr. di- + kolon lem, sætningsled), dikolisk digt; digt (strofe), som består af to forskellige versemål.