Dikogam, (gr. diko- + -gam), inden for botanik som har støvknopper og ar, der udvikles til forskellig tid.