Dikæarki, (gr. retfærdighedsvælde, af dikaios retfærdig + -arki), statsform, hvor der regeres efter retslovene, ikke efter vilkårlighed.