Digyni, (gr. det at have to koner; di- + -gyni), inden for botanik det at være digynisk.